Ole muutos! -kampanja

haastaa sinut olemaan osa muutosta kohti parempaa maailmaa.

Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden päämäärä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Tavoitteet hyväksyttiin YK:n huippukokouksessa vuonna 2015 ja ne ovat voimassa vuoteen 2030 asti. Ne sitovat kaikkia YK:n jäsenmaita.

Tavoitteet tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ihmiset, ympäristö ja talous yhtäläisesti huomioon. Ohjelman keskeinen periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen.

Kestävän kehityksen tavoitteet koskettavat meistä jokaista, koska ongelmat, joihin niillä pyritään puuttumaan, ovat maailmanlaajuisia. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja eriarvoisuus, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla maapallolla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii toimia kaikilla tasoilla valtioista yksittäisiin ihmisiin – sinäkin voit olla osa muutosta!

 

Vähemmän eriarvoisuutta

Eriarvoisuuden vähentäminen on kestävän kehityksen tavoite numero 10.

Inhimillisestä näkökulmasta katsottuna alatavoite ”taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja vähentää eriarvoista kohtelua” tiivistää kaikkien muiden tavoitteiden sanoman.

 

Ole muutos! -kampanja nostaa esiin niiden nuorten tarinoita, joita kohdellaan eriarvoisina tai joiden mahdollisuudet eivät ole samat kuin suomalaisella nuorella keskimäärin. 

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista:

Kestävän kehityksen tavoitteet

Maailmankoulu ja Agenda 2030

Nuorten Agenda 2030

Kestävän kehityksen mobiilikurssi

Maailma on nuorten!

Puolet maailman väestöstä on alle 30-vuotiaita. Nuorten valinnoilla ja mahdollisuuksilla on käänteentekevä merkitys maailman tulevaisuuden kannalta.

Ilman nuoria kestävän kehityksen tavoitteet jäävät saavuttamatta. Jokaista meistä tarvitaan, jokainen voi tehdä osansa – ole sinäkin osa muutosta!

"Hyvät teot, niin suuret kuin pienetkin, muuttavat maailmaa ja auttavat sitä paranemaan haavoistaan."

- Malala Yousafzai

Haasta itsesi ja ystäväsi!

Yhteystiedot

olemuutos@caritas.fi

+358 400 910 036

Finland

framevoicereport.jpg

Euroopan unioni on tukenut tämän verkkosivuston tuottamista Frame, Voice, Report -hankkeen kautta. Sivuston sisällöistä vastaa Suomen Caritas eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan Unionin kantoja.

© 2020 Ole muutos! -verkkosivuista ja kampanjamarkkinoinnista vastaa Ränch Markkinointi.